தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அம்மாவின் தவிப்பு


இந்த இரண்டு வருடத்தில்
நான் அவனை பிரிந்ததே இல்லை .

இந்த இரண்டு நாளில்
அவன் பிரிவை நன்கு உணர்கிறேன் .


எங்கு சென்றாலும் அவன் என்னை
பின் தொடர்கிறான் .

கண்களில் கண்ணீரோடு பிரிந்து வந்தேன்,
ஆனால் நீயோ விளையாடி கொண்டிருந்தாய்..

நடப்பது அறியாமல்,
அறியும் வயதும் இல்லை உனக்கு..!

உன் நிழலோடு பேசி நினைவோடு உறவாடி
உன்னை நேரில் காணும் நாளை
எண்ணிக்கொண்டு காத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்
                                             இந்த தாய்!!


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;