தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அவள் தந்த முதல் முத்தம்


இருளில் இருந்த என்னை ஒளி
காண செய்தவள் அவள் ;

என்னை முதல் முதலில் காதல்
செய்த வளும் அவளே ;

இன்று வரை என்மேல் அக்கறை
கொண்டு நடப்பவள் அவள் ;

பல நாட்கள் என்னை தன்னுள்
முழ்க செய்தவள் அவள் ;

அவளுடன் இருந்த நான் தனிஉடல்
என்று ஆன பின்பு ,


என்னையிறுக்கி அணைத்து என் உடலினை
தன்னிதழால் நனைத்தவள் அவள் ;

இன்றும் என்னுள் ஒலிக்கும் அச்சத்தம்
என்தாய் எனக்கு தந்த முதல்முத்தம் . . .


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;