தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அனாதையின் தீபாவளி


ஐப்பசி வைகறைல்-
பெய்த சிறுமழையில்-
வீதியில் படுத்துறங்கும் -
 அனாதை சிறுவனவன் -
குளிர்ந்த மழைநீரில் -
உடல் குளித்து .

வீதி வழியெல்லாம் -
தேகம் நடுநடுங்க -
நடந்து செல்கையிலே -
அங்கொரு வீட்டருகில் -
முள்ளு கம்பியிலே -
ஓரு சட்டைகண்டு-
குளிருக்கு இதமாக -
கிழிந்த சட்டையதை -
புத்தாடையாய் உடுத்தி .

பசி கண்ட -
அவன் வயிற்றின்-
வறுமை போக்க -
ஏதாவது கிடைக்குமென -
சாலை யோரத்தில் -
தேடித் திரிகையிலே -
குழந்தை யொன்று -
குப்பை மேட்டருகில் -
அரியாமல் வீ சியெரிந்த -
பலகார முண்டு .

தெருவில் நடக்கயிலே -
வீதிச் சிறுவர்கள் -
கொளுத்தி வீசியெறிந்த -
சிவந்த மத்தாப்பை -
எடுத்து சுழற்றையிலே-
இனிதாய் முடிந்ததிந்த -
அனாதை சிறுவனின் -
அறியாத தீபாவளி . . .


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;