தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதலிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதைகள் 3உன் பிறந்தநாளன்று

முதலாளாய் 12 மணிக்கே
வாழ்த்தவில்லையென

சண்டைக்கு வருகிறாய்.
நீ பிறந்த நேரத்தில்

வாழ்த்துவதற்காய்

நான் காத்திருந்ததை
எப்படி சொல்லிப் புரிய வைப்பது?


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;