தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அம்மாஅம்மா.... நான் எட்டி உதைத்தும் கூட 

முதல் பார்வையிலே என்னை 

கட்டியைணைத்தவள் நீ மட்டும் தான்...

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

கவிதைகள் உலகம் சோகம் காதல் 325

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

கவிதைகள் உலகம் காதல் நட்பு சோகம் 315

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;