தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தனிமை


நீங்கள் நேசித்த இதயத்திடம்,
பெற கூடத ஒரே தண்டனை தனிமை,

ஏனென்றால் 

அது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் நரகமாய் மாற்றிவிடும்..!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

கவிதைகள் உலகம் Images 5574549590

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;