தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தூரம் ஒரு தடையாயில்லை.!! smd safa smohamed

விட்டுச் சென்றான் என  வேதனைப் படுவதற்கு
உன் தோழன் என்ன  தனியாகவா சென்றுவிட்டான்..!!

பார்க்க நினைத்தால் புகைப்படமாக
பேச நினைத்தால் பாடல் வரிகளாக
என்றும் அவனுடன் நீ..!!

தூரம் ஒரு தடையாயின்றி அவனும் உன்னுடன்..!!

என்றும் உங்கள் நண்பன், 

                  எஸ்.முகமது.. மேக்காமண்டம்...

 

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;