தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

வாழ்க்கை


வாழும் ஒவ்வொரு நொடிகளையும்
சந்தோசமாய் அனுபவியுங்கள்...
யாருக்குத் தெரியும்
இந்நொடியே கடைசியாய் கூட
இருக்கலாம்...கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

இதயம்

என் இதயம் காற்றால்
அடைக்கப்பட்டு இருந்தால்
                               வெடித்திருக்கும் !

என் இதயம் பஞ்சால்
அடைக்க பட்டு இருந்தால்

ரோஜா செடி

அதிகாலை ஏதோ ஒரு அழுகைக்குரல்..  
வெளியில் வந்து பார்த்தேன், வியந்தேன் !

இரவெல்லாம் ஒரே குளிர் மழை,
நீ மட்டும் கம்பளத்தில் ஒளிந்தபடி

"ஒற்றை முத்தம்"

நான் தூங்கிவிட்டதாய் நினைத்துக்கொண்டு,
என் நெற்றிப்பொட்டில் நீ தந்துவிட்டுப் போகும்
ஒற்றை முத்தத்தில் தெரிந்துகொண்டேன்..

        என் மீதான உன் காதலின் அளவை......

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

உன் மடி வேண்டும்

உன் மேலான என் காதல் தோற்று போனாலும்
                     உன் மடியில் தூங்க வருவேன்..

ஒரு முறை இடம் கொடுப்பாயா?

சொர்க்கத்தில் தூங்கியபடியே
                                            நான் இறக்க வேண்டும்...

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

தேடல்

நிழல் தேடி நாம் மரம்  ஒதுங்குவது போல்,

   உன் மனம் தேடி என் உயிர் ஒதுங்குமிடம்

                  நம் காதல்.....(உன் இதயம்).

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

நினைவெல்லாம்


நினைவெல்லாம் நீ ஆனதால்
    வார்த்தைகளெல்லாம் கவிதைகள் ஆனது....

நானும் இன்று ஒரு காதல் காவியம் தான்,
    என் இதய பக்கங்கள்
                உன் விழிகளால் எழுதப்படுவதினால் ...


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

உறவு (நண்பர்கள்)

இதயம் துடிக்கும் ஓசையை கூட கேட்க முடியும்,

ஆனால் மனது அழும் ஓசையை யாராலும் கேட்க முடியாது,

உண்மையான உறவுகளை (நண்பர்களை) தவிர.....

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;