தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

இதயம்

என் இதயம் காற்றால்
அடைக்கப்பட்டு இருந்தால்
                               வெடித்திருக்கும் !

என் இதயம் பஞ்சால்
அடைக்க பட்டு இருந்தால்

                               கிழிந்திருக்கும் !

கேவலம் சுமைகளால்
அடைக்கபட்டு இருப்பதால்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
இறந்து கொண்டு இருக்கின்றது

              ஒரு நோயாளியாய் !

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;