தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பிடிக்காத கணவனுடன்


ஆற்று நீரைச் சொட்டியவாறே சென்றது
லாரியில் இருந்த ஈர மணல்,
பிறந்த வீட்டிலிருந்து, பிடிக்காத கணவனுடன்
அழுதுகொண்டே செல்லும் பெண்ணைப் போல...!!


கவிதைகள் உலகம்..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;