தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நெருப்புபோல் சுடும் நிலவு......

நெருப்புபோல்

சுடும் நிலவு......

என் இதயத்தில்

"அவள் முகம்"....

 
கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

மண்ணுக்குள் மண்ணாக......


நீ இல்லாமல்

நான் இருப்பேன்.....

"மண்ணுக்குள் மண்ணாக"......

 
கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

"அவள் நினைவுகள்"....


"அவள் நினைவுகள்".... 

என் இதயத்தில்

சிறகில்லாமல் பறக்கும்

பறவையாய் "அவள் நினைவுகள்"..

 
கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

அந்தநாள் வரும்வரை..

 ஏழ்மை புயலில்

சிக்கிய மனிதா
கலங்காதே...
இயற்கையின் சதியில்
உன் கால்கள் முடமாகலாம்
கைகள் கூட ஓய்ந்து போகலாம்
ஆனால்

அழகான உன் மௌனம்


வார்த்தைகள் யாசிக்கிறது.
அவளின் அழகான (ஆழமான) மெளனத்திடம்..


கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

நம் இதயத்தை திருடியது காதல்

உயிரே..... கண்கள் பார்வையை திருடின... உதடுகள் புன்னகையை திருடின... எண்ணங்கள் வார்த்தையை திருடின...

அழவேண்டாம் ஆண்களே !!!!!!!!!!

காதலனே !!!!!!!!!
ஏன் சிந்துகிறாய் கண்ணீர் ,
எதற்காக சிந்துகிறாய் கண்ணீர்
ஏன் அருந்துகிறாய் மது
எதற்காக குடிக்கிறாய் புகை

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;