தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நம் இதயத்தை திருடியது காதல்

உயிரே..... கண்கள் பார்வையை திருடின... உதடுகள் புன்னகையை திருடின... எண்ணங்கள் வார்த்தையை திருடின...

கவிதைகள் மொழியை திருடின... 

என் இதயத்தை நீயும்...

உன் இதயத்தை நானும்...

திருடி கொண்டோம்...

நம் இதயங்களை திருடியது ...

காதல்.....

கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;