தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உயிருள்ள ஆடைகடந்து செல்லும் கன்னியின்
மேலாடையின் சிறு பகுதி
மேலேபடும் போது அவள்
மெல்லத் தொடும் சிலிர்ப்பு
அறிந்து கொள்ளலாம் அவள்
அணியும் ஆடைக்கும் உயிருண்டு !!!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

காதல்

காதல் ஒரு அழகிய ஓவியம் - ஆனால் 

வரைந்தவனால் அதை கடைசி வரை 

                  ரசிக்கமுடிவதில்லை..

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;