தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல் உள்ளவரை உனக்காக

உனக்காகவே மண்ணில் வந்தேன்.,

உனக்காகவே கண்கள் திறந்தேன்.,

உன் சுவாசத்தில் நானே கலந்திருப்பேன்..

மலர் கொண்டுதான் உன்னை சுமப்பேன்.,

மலர் மாலையும் சுமைதான் என்பேன்.,

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;