தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என்னை மட்டும் விட்டு போகாதே என் காதலியே smd safa smohamed

ெண்ணே
என்
கூட இருப்பாயா காதலியேஉனக்கு என்னில் இருந்து என்ன வேண்டும் என்று சொல்
ருகிறேன்
என
் உடலை அசைய வைக்கு உயிர் வெண்டும
பிரி
த்து தருகிறேன்
டலெங்கும் குருதியை வழங்கும் இதயம் வேண்டுமாபிடிங்கி தருகிறேன்
என
் உடலினில் உயிரை வாழ வைக்கும் இதய துடிப்பு வேண்டுமா
பறி
த்து தருகிறேன்
னால்என்னை மட்டும் விட்டு போகாதே என் காதலிய
என்ன
ை மட்டும் விட்டு போகாதே என் காதலியே

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;