தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உயிருள்ள ஆடைகடந்து செல்லும் கன்னியின்
மேலாடையின் சிறு பகுதி
மேலேபடும் போது அவள்
மெல்லத் தொடும் சிலிர்ப்பு
அறிந்து கொள்ளலாம் அவள்
அணியும் ஆடைக்கும் உயிருண்டு !!!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

காதல்

காதல் ஒரு அழகிய ஓவியம் - ஆனால் 

வரைந்தவனால் அதை கடைசி வரை 

                  ரசிக்கமுடிவதில்லை..

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

பிரிவின் துளிகளோடுஅவளிடத்தில் அவன் கோப பட்டதில்லை
அவனுக்கும், எந்த சண்டையும் இல்லை..
யாருக்காகவும் அவளை அவன் விட்டு கொடுத்ததில்லை..

பின்பு ஏன் இந்த மௌனம்..
தனிமையில் இருக்கிறாள் என்று ஆறுதலாய் வந்தான்..
நெருப்பாய் கொதிக்கிறாள்..

ஏன் இந்த மாற்றம் அவளிடத்தில்..
அவளை விரும்பியதற்காக அவள் தரும் சம்மதம் இது தானோ...
அவனுக்கு இரு கண்கள் இன்றி இருந்திருப்பின் கூட இந்த கண்ணீர் வேதனை இருந்திருக்காது...

இந்த காதல் பயணம் என்றும் நிலைக்குமோ...
அதில் அவள் பால்முகம் காண கிடைக்குமோ...
தவிப்புடன்,


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

தனிமை


நீ இல்லாத ஒவ்வொரு
நொடிகளும் எனக்கு வேதனையாக
தான் இருக்கின்றது அன்பே ....
என் அருகில் நீ இல்லை
என்பதால்அல்ல
உன் அருகில் நன் இல்லை
என்பதால்...
I_Miss_Uuuuu...

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உண்மைகள்


காதலின் சுவை
அறியாதவர்களும்,
ஒருதலையாய்க்
காதலித்துத் தோற்றவர்களும்
காதலை மதிப்பதில்லை!


கவிதைகள் உலகம்..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;