தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தனிமை


நீ இல்லாத ஒவ்வொரு
நொடிகளும் எனக்கு வேதனையாக
தான் இருக்கின்றது அன்பே ....
என் அருகில் நீ இல்லை
என்பதால்அல்ல
உன் அருகில் நன் இல்லை
என்பதால்...
I_Miss_Uuuuu...

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;