தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

இழப்பு


சிந்திக்க மறந்ததால் நிந்திக்கப்பட்டவன்,
உனை சந்திப்பதற்கு முந்திக்கொண்டு வந்தேன்,
பிறகு ஏனோ மெத்தனமாய் கலைந்தேன்,
அதன் உறுதியில் விழுந்து உன்னை இழந்தேன்,
அதனது விளைவின் தொடர்ச்சியில் என்னை இழந்தேன்.


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;