தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நெருக்கம்

உன் நிழலுக்கு ஆசைப்படமாட்டேன்,
என் நிழலுக்கு நீ ஆசைப்படாதபட்சத்தில் !
இந்த நிழல் உவமை கண்களுக்கும் உடலுக்கும் அல்ல,
மனதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது !!
நீ இல்லாமல்போனாலும்கூட,
உன் இருப்பையும் நெருக்கத்தையும் திரட்டித்தருவது !!

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;