தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பூக்களின் பொறாமை


" இப்போதெல்லாம் என் தோட்டத்து ரோஜாக்கள்..........

" என் காதலியின் வரவுக்காக

பூக்காமல் காத்திருக்கின்றன.........

" காரணம் அவளின் மலர் முகத்தை விட......

" தங்களின் மலர்வு அவ்வளவு

சிறப்பாக இல்லை என்பதால்!

" பூக்களே பொறாமைப்படும்

                                                        அழகி என் காதலி!!


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;