தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நினைவெல்லாம்


நினைவெல்லாம் நீ ஆனதால்
    வார்த்தைகளெல்லாம் கவிதைகள் ஆனது....

நானும் இன்று ஒரு காதல் காவியம் தான்,
    என் இதய பக்கங்கள்
                உன் விழிகளால் எழுதப்படுவதினால் ...


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;