தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

"ஒற்றை முத்தம்"

நான் தூங்கிவிட்டதாய் நினைத்துக்கொண்டு,
என் நெற்றிப்பொட்டில் நீ தந்துவிட்டுப் போகும்
ஒற்றை முத்தத்தில் தெரிந்துகொண்டேன்..

        என் மீதான உன் காதலின் அளவை......

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;