தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நினைப்பு


நீ எங்கிருந்தாலும் எனக்காக இருக்கிறாய் !
என்ற எண்ணம் !
நீ தள்ளியே வைத்திருந்தாலும்,
தடவிக்கொண்டேயிருக்கிறது நெஞ்சை !!
அந்த நம்பிக்கையில் உனைப்பற்றி,
எந்த விவரமும் தெரியாமல் உழல்கிறேன் !
நிறைய அர்த்தமில்லாத அர்த்தங்களுடன் !!
தெரியும் நம்புகிறேன் !
நீ நினைத்துக்கொண்டுதானிருக்கிறாய் என்னை !!

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;