தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல் கண் என்றால்


காதல் கண் என்றால்
இமை தான் நட்பு

நட்பு ஓர் உயீர்
காதல் ஓர் சுவாசம்

நட்பு பகைமை பாராட்டும்
காதல் மனிதத்தை உருவாக்கும்

இரண்டுமே இரு கண்கள் தான்
இதில் ஒன்று இல்லை என்றாலும்
நான் குருடன் தான்.


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;