தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உன் நினைவுகளோடு

நினைவுகளாலே நிறைத்து விட்டாய் என் இதயத்தை.,
உனது பெயரை தட்டச்சு செய்கிறது என் விரல்கள், தானாகவே..

தனிமையில் உன் பெயரை முனு முனுக்கிறது என் இதழ்கள்..


பயணத்தில் எதிர்பாராமல் கேட்ட பாடலை போல் வருகிறது
உன்னிடம் இருந்து குறுஞ்செய்தி..
                         அந்த நாளை அழகாக்கி விடுகிறாய்..

எத்தனையோ பயணங்கள், ஆனால்
                         உன்னோடு பயணித்ததை போல் இல்லை...

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;