தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அம்மாவின் ஆனந்தம்

இப்போதெல்லாம் இரவில் அவன் கண்கள்
                              என்னை தேடுவதில்லை .
அவன் கைகள் என்னை தீண்டுவதில்லை ,
                              எனை தீண்டவிடுவதுமில்லை .

என்னை அணைத்தபடியே தூங்கிய அவன்
இன்று அண்டவே விடுவதில்லை .
ஏன் இந்த திடிர் மாற்றம் ??

ஆனால் அதிலும் ஓர் ஆனந்தம்தான்
என் மகன் என்னை விடுத்து அவன்
தந்தையிடம் அல்லவா சென்றிருக்கிறான் !!

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;