தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பெண்ணே உன்னால்


உன் ரெட்டைப் பின்னல்
பார்த்த பின்பு    
என் ஒற்றை மனது
தொலைந்ததடிஉன் கற்றைக் கூந்தல்
கருப்பு கண்டு
என் உச்சிக் கர்வம்
கலைந்ததடி

உன் வட்டப் பொட்டின்
தனிமை கண்டு
என் வசந்த காலம் தொடங்குதடி

உன் பத்து விரல்
நளினம் கண்டு
எனக்கு பத்து தலை
முளைக்குதடி

உன் ரெட்டைக் கண்
வேல்கள் குத்திக் குத்தி
என் கடும் மேனி எங்கும்
தழும்பாய் போனதடி


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;