தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உன் பிரிவில்



காதல் பிரிந்தால் கனத்தையும்,
நட்பு பிரிந்தால் ரணத்தையும்
தருமென்று 
கேள்விபட்டிருக்கிறேன்..

இதோ !

முதன்முறை இரண்டையும்
உன் பிரிவில்
அனுபவிக்கிறேன் ...!!

            I Miss you...


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..



Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;