தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதலாகிஅறியாத மோகத்தை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும்,
புரியாத ஈர்ப்பை புரிந்துகொள்ளும் வேகமும்,
தெரியாத உன்னிடம் தேடிவரவைத்தது !
நீ மிகைப்பட்டாய் நான் வயப்பட்டேன் !
இன்னபிற தொடர்சிகளில் துளிர்விட்டது களவு !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;