தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அந்தப்புரம்உன் கூரிய நகங்கள் கூறிய வார்த்தைகள்,
கூனிக்குறுகிக்கிடக்கிறது தேகம் !
கூச்சம் மறந்து முற்றிய முனகல்களுடன் !
தீண்டாதே எனை இன்னொருமுறை !
இறப்பை தரிசித்து இங்கு திரும்புகிறேன் நான் !
காதலா !!
கட்டித்தழுவு அதற்காக !
ஒட்டி எடுக்கப்பார்க்காதே உயிரை !
உனக்காக வாழ்பவளை உடைத்து சில்லாக்குவது,
உனது கரங்கலன்றி வேறு எது?
என்னே நியதி இது?
தனியாய் சந்திக்கிறேன் பேர்வழி !
சதிகாரனாகிறாயே உன் உடமைக்கு நீயே?
தொடு மூழ்கடிக்காமல்..................
விடு சாகடிக்காமல்..


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;