தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல் சோக கவிதைகள் சில================================
நீ அருகில் இருந்தால் மலருவேன் 
இப்பொழுது பார் 
நீ தொலைவில் இருப்பதால் 
மடிகிறேன் என்னுளே..
================================

================================
தொலைகிறேன் என்னுளே 
தொலைக்கிறேன் 
என் இதயத்தை உன்னுளே..
================================

================================
என் கவிதைகள் 
கசக்கின்றது 
உன் இதழ்களால் 
வாசிக்க படாமல் ...
================================


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;