தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நீ எனக்கு மட்டும் சொந்தம்


===============================

இதே நிலமையில் என் காதல்
உன்னால்
உணரப்படுமாயின்
நான்
இக்கணமே தயாராகி விட்டேன்...!
என் பிறந்தநாளன்று சவமாய்
கிடக்கவும் தயங்க மாட்டேன்...!
================================

                                                                                  ================================

                                                                                  உன்னையின்றி யாரையும்
                                                                                  என்னால் நினைத்து பார்க்கவும்
                                                                                  முடியாது..
                                                                                  உன்னை யாருக்காகவும்
                                                                                  விட்டுக்கொடுக்கவும்
                                                                                  என்னால் முடியாது அன்பே..!
                                                                                  ================================

=================================

உண்மையான அன்பு உள்ளத்தில்
மட்டுமல்ல
உணர்வுகளிலும் கலந்திருக்க
வேண்டும்
அப்பொழுதுதான் உறவுகளில்
கூட
ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கும்......!
எனக்கு தான் அந்த
கொடுப்பனவு இல்லை...
அதனாலேயே நான்
எனக்கு கொடுத்த இந்த முடிவு...!

=================================

                                                                                  =================================
                                                                                  சின்ன சின்ன குறும்புகள்
                                                                                  சின்ன சின்ன சண்டைகள்
                                                                                  பெரிய பெரிய மாற்றத்தை
                                                                                  வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகின்ற
                                                                                  =================================கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;