தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நினைவுகள் தான் நிரந்தரமென்றுஉன்னருகில் நான் இல்லை என்றாலும்

உனக்குத் துணையாய் இருக்கும் என் நினைவுகள் எனச் சென்றாய்.... !

இப்போது தான் புரிகிறது எனக்கு,
உன் நிஜங்கள் அல்ல,

நினைவுகள் தான் எனக்கு நிரந்தரமென்று ..... !


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;