தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உனக்கான என் கவிதையைஎன் பேனாவில் மை தீர்ந்த பின்னும் கூட
எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்,
உனக்கான என் கவிதையை...,

காதலுக்கு கண் இல்லை என்பதாலா ?
இல்லை....,

என் வார்த்தைகளுக்கு சாயம் பூச வேண்டியதில்லை என்பதால்.....!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;