தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உண்மை சொல்உனக்குத்தானே தெரியும்,
நான் கொடுத்த முத்தத்தின் அழுத்தம்?
ஆகையினால்,
அதை நீ சொல்வதுதான் சரியாயிருக்கும் !
கொடுத்து முடித்தவுடன்,
கவலைகள் கலைந்து பிரகாசமானாயே !
சொல் ?
என் முத்தத்தில் இருந்தது எத்தனை மெகாவாட்?


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;