தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

மின்தடை கவிதைகள்# பின்னோக்கி
ஒரு
அனுபவ பயணம்
கற்காலத்துக்கு !!!

# நார்வேயிடம் இருந்து
கடன் பெறலாமா
இரவுச் சூரியனை ???

# குழந்தைகள் : இரவு வேண்டாம் - இருட்டு பயம்
பெரியவர்கள்  : இரவு வேண்டாம் - மின்தடை பயம் !!!                                                         கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;