தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

கடந்துபோஇடர்பாடுகளும் தொடர் தோல்விகளும்,
தடைகள்தானென்று மௌனிக்காதே !
மனமே !!
எழுந்துபோ கடந்துபோ,
நிற்காமல் நடந்துபோ !
அங்கே சலனமில்லா அலைகளின்,
சங்கீதக் கடற்கரை காத்திருக்கும் !
சங்கமமாகி உனைக்கரை அதில் !
உன் போராட்டங்களெல்லாம் சீராட்டப்படும் அதில் !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;