தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என் இதயத்தின் உயிரோட்டம்
என் இதயத்தில்

ஊஞ்சல் கட்டி,

நித்தமும் ஆடுபவளே...!!!

நிறுத்திவிடாதே

உன் ஆட்டத்தை....!!!

நின்று விடும்

என் உயிர் ஓட்டம்...!!!


கவிதைகள் உலகம்

           ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;