தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல் ஏன் புனிதமானது ?காதல் ஏன் புனிதமானது
என்று கேட்டாள்
கன்னி ஒருத்தி

பக்தியும் காதலும்
கிட்டத்தட்ட ஒன்றே என்றேன்..

எப்படி ? எப்படி ? என்றே
நெருங்கி வந்தாள்

வியர்த்தல் மயிர் சிலிர்த்தல்

உடல் குலுங்குதல்

கண்ணீர் அரும்புதல்

வாய்விட்டு அழுதல்

சொல்ல இயலாமை

மிடறு விம்முதல்

நா தழுதழுத்தல்

இதழ் துடித்தல்

மெய் மறத்தல்
.............
இவை எல்லாம்

காதலிலும் உண்டு

பக்தியிலும் உண்டு

ஆகவே காதலும்

புனிதமானது ..அழகே

என்றேன்

பிரசாதமாக

கிடைத்தது

முத்தம் ஒன்று

--------------------------


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;