தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நிமிடங்கள்நீ காக்கவைத்த நிமிடங்களை கணக்கிட்டால்,
வாழ்கையின் ஒரு பகுதி,
படபடப்பும் பதட்டமுமாய் முடிந்துபோயிருக்கும் !
இருந்தாலும் அவைகள்,
வீணான நிமிடங்களல்ல !
உனக்காக எனை செதுக்கி நான் நானான நிமிடங்கள் !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;