தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பாதையில் மட்டுமல்ல என் இதயத்திலும் நீஅன்று நண்பன்
என்று கைகொடுதாய்...

நான் உன் காதலன்
என்று உணர்ந்தேன்...

...
நலமுடன் வாழ்க
என்றாய்...

உன்னை நலமுடன்
வாழவைப்பேன் என்று
உணர்ந்தேன்...

தேடி செல்லாதே என்றாய்...

என் தேவதை நீ
என்று தேடி வந்தேன்...

நீ வந்த பாதையை ஓர் நாள்
திரும்பி பார் என்றாய்...

திரும்பி பார்த்தேன்
என் பாதை எங்கும்
நீதான் இருகிறாய்...

பாதையில் மட்டுமல்ல...

இன்றுவரை
என் இதயத்திலும்...

நீ என் மனைவி...


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;