தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

சொந்தங்களே....


சொந்தங்களிடம்
சொல்லிக்கொள்ள
முடியாமல்..... சொந்தம்
ஒன்றை
தேடிக்கொண்டேன்.....!

நாள் எல்லாம்
உன் நினைவுதான்
அது அவள் பேச்சு.....
என் காதில்
பலபொழுது விழுந்துச்சு......!


உறவுகள்
பகை என்று சொல்லி
அவளுடன்
நானும் பகைக்க
முடியாமல்
திகைத்து நிற்கிறேன்.....!


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;