தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காலை கவிதை


நடப்பை பற்றி எழுதுவதா !!
இல்லை காதலை பற்றி எழுதுவதா!!
என்னுள் ஒரு போராட்டம் !!
காதல்
என் கற்பனையில்
கலந்து கவிதையானது !!
என் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி
ஜடமக்கியது !!
நட்ப்பு
என் குருதியில் கலந்து
எனக்கு உயீர் உட்டியது..


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;