தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என் கவிதை


என் கவிதைக்கு வலி அதிகம்
என் வார்த்தைக்கு வலி அதிகம்
என் கவிதை காகிதத்தில் ஓர் ஓடம்
என் கவிதை ஓர் இளம் விதவையின் குமுறல்
என் கவிதை ஓர் முடவனின் வேண்டுதல்
என் கவிதை ஓர் குழந்தையின் அழுகை
இரவினில் கண் விளித்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன்
நீ கவிதையாக வருவாய் என்று..


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;