தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

படித்ததில் பிடித்தது..

 தெரியும் என்று
சொல்லிக்கொள்ளவோ..
தெரியாது என்று
சொல்லிக்கொள்ளவோ..
தெரியவில்லை.
... நடுநிசியில்
நிசப்த ஓசையில்
தனித்து தவிக்குது..
'நீ' இல்லாத
'என்னை' போலவே..!

கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;