தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பரிசு அலமாரிகள்

பலர் பாராட்ட
மேடையில் வழங்கப்பட்ட
பரிசுகள்
,வெற்றியின் அடையாளமாய்
உயர்வாய் பேசி கொடுக்கப்பட்ட
,இக்கலையில்
இக்காரனத்தால்  இவன் சான்றோன்
,பலத்த கைதட்டல்கள்,பாராட்டு உரைகள்,எதி காலத்தை
மிக வெளிச்சமாய்
சொல்லி வந்திட்ட
- பரிசுகள்,கவனிப்பின்றி
தூசு படிந்து
,அழுக்கடைந்து,கலையிழந்து கிடக்கிறது
என் கிராமத்து வீட்டில்
,திறமைக்கு
கொடுக்கப்பட்டவை
தீண்டுவார் இல்லாமல் கிடக்கிறது
,வாங்கிய போது
வானில் பறக்க வைத்தவை
வலுவிழந்து கிடக்கிறது
,அருமை பெருமையாய்
வந்தவை
வற்றிய குளமாய் காய்கிறது
- இன்று,கழுத்துக்கு
மாலை கொடுத்தவை
கழுத்தறுந்து கிடக்கிறது
- இன்று,புகழ் மலைகள்
காய்ந்து போனது
,பொன்னாடைகள்
கரிதுணியாய் ஆனது
,புகழ் பெறுதல்
தொடராமல் போனதால்
என் பரிசு அலமாரிகள்
முக்காடு இட்டு முடிவு பெற்றது
.கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;