தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தாவணி

 பேருந்தில் எனக்கு

பின்னால்
...
அமர்ந்து வீசிய

காற்றில் பறந்த என்

கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net


தாவணியில்

முகம் பதித்தவனே

இன்றெல்லாம்

அந்த தாவணி தான்

எனக்கு தலையனை...........

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;