தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உலகம் அழிகிறது... smd safa smohamed


உலகம் அழிகிறது
இந்த உலக அழிவில்
எனக்கு பங்கு உண்டு
உனக்கும் தான்.......

பல அணுக்கல் சேர்ந்தது

ஒரு துளியாகி
பல துளிகள் சேர்ந்து
கடல் ஆகியது போல்

நாம் வெளிப்படுத்தும்
பகையும் , புகையும்
கழிவும் , குப்பையும்
இவ்வுலகை அழிக்கும்-அணுகுண்டாக
மாறிக் கொண்டிருக்கிறது

நீ நடந்து போக
விறிக்கப் பட்ட
புல் கம்பள்ம் எங்கே ?

தென்றலோடு தழுவி
நடனமாடும் மரங்கள் எங்கே ?

பல துளிகள் சேர்ந்து
ஒரு துளியாகும்
மழை எங்கே ?

என்ன ஆனது ?

ஒரு தாயைப் போல்
இந்த பூமியை அரவனைது
பாது காத்து வந்த
"ஓசோன்" படலத்தில்
ஓட்டை இங்கே.....

புகைப் பிடித்தால்
"ஓசோன்" படலத்தில் மட்டும் அல்ல
நம் இதயத்திலும் விலும்
ஓட்டை என்று
தெறிந்தே புகைக்கிறோம்........


கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;