தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல் இல்லயே சாதல்...... smd safa,


மரணம் !
அது எல்லோருக்கும் உண்டு

ஆனால்

உன்னைப் பிறிந்தால்
எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிறம்
வந்து விடும்......

உயிரைப் பிறிந்து
உடல் எப்படி வாழும் ?
நீ இன்றி - நான்
எப்படி வாழ்வேன் ?


கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;