தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பூவுக்குள் தேவதை.. smd safa smohamed

பூவுக்குள் கருவாகி
நிலவைப்போல் முகம் வாங்கி
சிற்பிக்குல் முத்தைப்போல்

நிலவுக்குப் போட்டியாக
இம்மண்னில்ப் பிறந்தவளோ
என் அழகு தேவதை ............


கவிதைகள் உலகம் smdsafa.net

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;